ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

 1. Utrwalimy wiadomości o kinie i teatrze.
 2. Zapoznamy się z zasadami właściwego zachowania w kinie i teatrze.
 3. Wzbogacimy słownictwo o pojęcie “fikcja” oraz nazwy zawodów związanych z teatrem.
 4. Będziemy doskonalili umiejętność przeliczania pieniędzy oraz odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce).
 5. Wzbogacimy słownictwo o przysłowia “w marcu jak w garncu” i “ubierać się na cebulę”.
 6. Będziemy doskonalili umiejętność wybierania garderoby adekwatnie do pogody.
 7. Wzbogacimy wiadomości na temat przedmiotów służących do badania pogody.
 8. Poszerzymy słownictwo o nazwy ptaków.
 9. Wzbogacimy wiadomości na temat powstawania tęczy.
 10. Utrwalimy wiedzę na temat rodzajów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz sprzętów do tego używanych.
 11. Będziemy kształtowali postawę proekologiczną oraz nawyk systematycznego dbania o rośliny.
 12. Utrwalimy wiadomości dotyczące wiosennych roślin.
 13. Powtórzymy wiadomości na temat zwierząt gospodarskich i pracy rolnika.
 14. Wzbogacimy słownictwo o nazwy samców i samic poszczególnych gatunków zwierząt.
 15. Zapoznamy się z tradycjami wielkanocnymi.
 16. Poznamy litery: z, Z; g, G i c, C oraz znak +.
 17. Nauczymy się na pamięć wiersza “W marcu jak w garncu” oraz piosenki “Wiosna i pan ogrodnik”.

 

Wiersz,,W marcu jak w garncu”

autor: Marcin Przewoźniak

Wiosna! Wiosna! Koniec zimy!

Ależ wszyscy się cieszymy!

Ciepły wietrzyk, śnieg topnieje,

Kwitnie krokus, słońce grzeje…

Aż tu nagle deszcz ze śniegiem!

Rzeką płyną kry szeregiem.

Mróz uścisnął świat na nowo.

Z szafy kurtkę weź zimową!

Po południu – mróz ucieka.

Ptaki słychać już z daleka.

Ciepły deszczyk.

Śnieg topienie. A wieczorem…?

Mrozem wieje!

Marzec pąki drzew rozwiesza.

Marzec nam w pogodzie miesza.

Zimę z wiosną w kółko toczy.

Marzec lubi nas zaskoczyć!

 

WIOSNA I PAN OGRODNIK

Do pana ogrodnika
śle Wiosna wiadomość,
że czeka dziś w ogrodzie,
bo pragnie mu pomóc.

Narzędzia ogrodnicze
wskakują na grządki,
przespały całą zimę,
czas zacząć porządki.

Ref: I na rozkaz ogrodnika
kopią szpadle i motyczki,
grabki grabią, wygrabiają
liście, trawy i kamyczki.

I sekator się uwija,
tu wyrówna, a tam przytnie,
więc kosiarka powarkuje:
jak pracować to ambitnie.

Po ścieżkach biega wiosna,
a za nią ogrodnik.
Co zasiać i posadzić,
chcą razem uzgodnić.

A słonko na nich z góry
spogląda przyjaźnie:
poświecę dzisiaj długo,
to będzie wam raźniej.

Ref.: I na rozkaz ogrodnika…

 

Please follow and like us: