Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

  1. Wzbogacimy nasze słownictwo o nowe pojęcia „kino”, „teatr”, zapoznamy się z nazwami zawodów teatralnych, dowiemy się jakie są właściwe zachowania w instytucjach kultury, rozwiniemy umiejętności wypowiadania się na określony temat;

  2. Rozwiniemy analizę i syntezę słuchową wyklaskując i licząc sylaby w wyrazach, percepcję słuchową, wzrokową, sprawność grafomotoryczną, spostrzegawczość wzrokową;

  3. Będziemy doskonalić umiejętności poruszania się po planszy do kodowania, przeliczania kroków i stosowania wyrażeń: do góry, obrót, w bok; będziemy doskonalić umiejętności porównywania, klasyfikowania, utrwalimy pojęcia mniej, więcej, tyle samo;

  4. Poznamy nazwy ubrań, obuwia i ich zastosowanie oraz dowiemy się jak należy ubrać się adekwatnie do pogody;

  5. Poznamy nazwy zwierząt gospodarskich i ich domy (stajnia, obora, chlew) oraz zapoznamy się z nazwami ptasich rodzin;

  6. Poznamy zmiany zachodzące w przyrodzie i będziemy je nazywać; poznamy różne zjawiska atmosferyczne; zapoznamy się z przysłowiem „W marcu jak w garncu”, poznamy różne rodzaje prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, nazwy wiosennych kwiatów, nazwy ptaków przylatujących na wiosnę, w radosnych nastrojach powitamy wiosnę;

  7. Poznamy tradycje wielkanocne, zjemy uroczyste śniadanie wielkanocne w przedszkolu oraz będziemy szukać wielkanocnego zajączka;

  8. Będziemy zdobywać wiedzę poprzez zabawy badawcze i eksperymenty; poznamy zjawisko powstawania tęczy;

  9. Będziemy wyrażać radość z uczestnictwa w zabawach plastyczno-technicznych; będziemy kształtować słuch muzyczny, będziemy rozwijać sprawność manualną , motorykę dużą.

 

Piosenka „Wiosenny ogródek”

sł. Małgorzata Strzałkowska, muz. Jerzy Ostrowski

Już z wysoka do nas mruga

uśmiechnięta buzia słonka.

Czas w ogródku skopać grządki

na sadzonki i nasionka.

Ref.: Nasturcje, stokrotki,

marchewki, pietruszki

ucieszą nam oczy,

ucieszą nam brzuszki!

W świeżej i pachnącej ziemi

małe dziurki porobimy.

Tu nasionka posiejemy,

tam sadzonki posadzimy.

Ref.: Nasturcje, stokrotki…

Teraz ziemię podlejemy

i będziemy patrzeć z wiosną,

jak się listki rozwijają,

jak roślinki zdrowo rosną.

Ref.: Nasturcje, stokrotki…

Wiersz „Wielkanocne harce”

Na świątecznym stole

harce i swawole!

Zając kica: kic, kic, kic!

Baran bryka: hyc, hyc, hyc!

Kura gdacze; kud-ku-dak!

A pisanki na to: trach, trach!

Piszczy kurczę: pi, pi, pi!

Kogut chrapie: fi, fi, fi!

To Wielkanoc mu się śni!

 

Please follow and like us: