Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj

Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj

 1. Nazwiemy członków bliższej i dalszej rodziny.
 2. Będziemy wyrażać szacunek w rozmowie wobec innych osób próbując wczuć się w ich emocje i uczucia.
 3. Będziemy rozwijać zainteresowania literaturą dziecięcą.
 4. Dostrzeżemy różnice pomiędzy światem fikcji zawartym w bajkach a światem realnym.
 5. Poznamy bibliotekę przedszkolną oraz zasady zachowania się w niej, rozwiniemy postawę odpowiedzialności za książki.
 6. Powtórzymy i utrwalimy nazwy dni tygodnia.
 7. Nabędziemy umiejętności tworzenia budowli przestrzennych i dostrzeżemy jej charakterystyczne cechy.
 8. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych przypomnimy i utrwalimy znajomość kształtów i nazw figur geometrycznych, utrwalimy pojęcie zbiór, będziemy klasyfikować wg jednej cechy, przeliczać elementy wg możliwości dzieci.
 9. Rozwiniemy umiejętności komunikacyjne podczas współdziałania w grupie, poszerzymy doświadczenia językowe.
 10. W dalszym ciągu będziemy poznawać świat muzyczny, rozwijać muzykalność i poczucie rytmu, śpiewać piosenki, kształtować estetykę i harmonię ruchu w tańcach oraz aktywnie słuchać muzykę klasyczną.
 11. Wzbogacimy doświadczenia plastyczne, rozwiniemy kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię oraz będziemy ćwiczyć pamięć podczas tworzenia prac plastycznych.

 

 

Tralala dla mamy i taty – piosenka

Moja mama jest kochana.
Moja mama wszystko wie.
Kiedy do mnie się uśmiecha,
tak zaśpiewam jej:

Ref.: Tra, la, la, ram, pam, pam!
Najpiękniejszą mamę mam!
Tra, la, la, ram, pam, pam,
Zaraz mamie buzi dam.

W domu, w sklepie, na spacerze
z moim tatą nie jest źle.
Gdy prowadzi mnie za rękę,
to uśmiecham się.

Ref.: Tra, la, la, ram, pam, pam!
Wspaniałego tatę mam!
Tra, la, la, ram, pam, pam,
mamie, tacie buzi dam.

 

Dzień z rodziną – wiersz

Jadę z mamą na rowerze,
koła wolno kręcą się.
A gdy tata rower bierze,
z tatą zawsze ścigam się.

Z mamą w tańcu się wyginam,
potem aerobik ćwiczę.
Z tatą skaczę jak sprężyna,
ćwiczę boks – mam rękawice.
A gdy siły już nie mamy,
razem bajki poczytamy.

 

Please follow and like us: