Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Wrzesień

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc wrzesień

 

  1. Zapoznamy się z rozkładem sali i pomieszczeń przedszkolnych, zapamiętamy swój znaczek w szatni.
  2. Będziemy zwracać się do koleżanek i kolegów w grupie po imieniu, stosować zwroty grzecznościowe, poznamy okoliczności, w których ich użycie jest zasadne.
  3. Będziemy kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami po rozstaniu z rodzicami, informowania personel przedszkola o własnych potrzebach i problemach.
  4. Poznamy zasady bezpiecznej zabawy w grupie w sali przedszkolnej i na placu zabaw. Poznamy również zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy.
  5. Będziemy rozpoznawać i nazywać kolory a także aktywnie uczestniczyć w zabawach badawczych dotyczących łączenia barw.
  6. Będziemy pogłębiać zasób słownictwa, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki.

Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim.

  1. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy liczyć do 3

( i więcej, w zależności od umiejętności dzieci), tworzyć zbiory, klasyfikować przedmioty wg. określonej cechy, posługiwać się pojęciem: para

  1. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki: cicho, głośno, szybko,wolno. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

PIOSENKA ,,Mały przedszkolak”

 

Słońce świeci, wietrzyk wieje,
latek jeszcze mam niewiele.
Nóżką tupnę, w rączki klasnę,
jestem przedszkolakiem właśnie.

Hop, hop, hop la, la, la przedszkolakiem jestem ja
Hop, hop, hop li, li, li przedszkolakiem jesteś ty

Bardzo grzecznie, co dzień rano,
do przedszkola idę z mamą.
Tam się bawię, pilnie uczę
i piosenki czasem nucę.

Hop, hop, hop la, la, la przedszkolakiem jestem ja
Hop, hop, hop li, li, li przedszkolakiem jesteś ty

 

 

WIERSZ ,,Przeszkolne porządki”

 

O zabawki zawsze dbamy,

po zabawie je sprzątamy.

Każdy przedszkolak o tym wie,

po zabawie sprząta się.

 

 

 

Please follow and like us: