Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Marzec

Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec
1. Poznamy rodzaje produktów mlecznych i etapy ich tworzenia.
2. Będziemy wzbogacać wiadomości na temat świata przyrody.
3. Uświadomimy sobie obecność i rolę zwierząt w przyrodzie.
4. Zapoznamy się z symbolami pogodowymi zwiastującymi wiosnę.
5. Wzbogacimy wiedzę na temat wiosennych ptaków.
6. Wykorzystamy zmysł dotyku i węchu oraz odgłosy świata przyrody podczas różnorakich zabaw.
7. Poszerzymy wiadomości na temat roślin i poznamy kolejność działań podczas ich sadzenia.
8. Poszerzymy wiedzę w rozumieniu potrzeby utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu.
9. Nauczymy się jak wyrażać szacunek w rozmowie wobec innych osób oraz spróbujemy wczuć się w emocje i uczucia. Będziemy ćwiczyć umiejętność wypowiedzi podczas codziennych sytuacji oraz zgodnie współdziałać w zespołach rozwijając umiejętności komunikacyjne.
10. Będziemy słuchać utworów literackich, doskonalić kompetencje językowe, poszerzać wiadomości na temat wiosny podczas nauki wierszy, ćwiczyć umiejętność wypowiedzi, kształtować pojęcia: wysoko – nisko, góra – dół.
11. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy ćwiczyć koncentrację uwagi, przeliczać wg umiejętności dzieci, tworzyć zbiory oraz klasyfikować wg jednej cechy.
12. Będziemy rozwijać słuch muzyczny, ćwiczyć motorykę dużą podczas zabaw muzyczno ruchowych, będziemy kształtować poczucie rytmu, odróżniać dźwięki muzyki: wysokie, niskie oraz przyjemne od nieprzyjemnych oraz będziemy rozwijać doświadczenia wokalne dzieci podczas śpiewania znanych piosenek.

Wiosna – wiersz

Przyszła do nas wiosna,

Ciepła i radosna.

Ptaszek pięknie śpiewa,

Zielenią się drzewa.

Słonko w górze świeci,

Weselą się dzieci.

Każdy dobry nastrój ma,

Niechaj wiosna długo trwa !

 

 

Wiosna – piosenka

Wiosna już, kwitnie kwiat,

kolorowy cały świat.

Śpiewa ptak, szumi las,

jaki piękny czas.

Długiej nocki coraz mniej.

Słońce świeci, że aż hej!

Śpiewa ptak, szumi las,

jaki piękny czas.

Rośnie nam w polu kłos

i strumyka słychać głos.

Śpiewa ptak, szumi las,

jaki piękny czas.

Wszystko budzi się ze snu,

Pani Wiosna przyszła tu.

Śpiewa ptak, szumi las,

jaki piękny czas.

 

 

Please follow and like us: