Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc styczeń

  1. Utrwalimy zwyczaje związane z żegnaniem starego i witaniem nowego roku.
  2. Zapoznamy się z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy, utrwalimy nazwy dni tygodnia. Dostrzeżemy rytm w następowaniu po sobie dnia i nocy.
  3. Będziemy obserwować, dostrzegać i nazywać charakterystyczne cechy zimowego krajobrazu.
  4. Poznamy nazwy sportów zimowych. Utrwalimy zasady bezpiecznego zachowania podczas zabaw na śniegu i lodzie.
  5. Utrwalimy nazwy członków rodziny, poznamy łączące ich relacje. Poznamy słowo ,,szacunek” w odniesieniu do osób starszych, nauczymy się dostrzegać ich potrzeby. Zorganizujemy przedszkolną uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
  6. Poznamy znaczenie słów: karnawał, przyjęcie, bal, zabawa, konfetti, serpentyna. Dostrzeżemy różnicę w znaczeniu pojęć ubranie i przebranie.
  7. Utrwalimy nazwy kolorów.
  8. Będziemy pogłębiać zasób słownictwa, rozbudzać umiejętność słuchania oraz ciekawość poznawczą, doskonalić koordynację wzrokowo – słuchową, słuch fonematyczny, analizę sylabową wyrazów, sprawność manualną oraz wrażliwość sensoryczną.
  9. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: liczyć w zależności od umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, określać ich liczebność, klasyfikować wg. określonej cechy, doskonalić umiejętność odwzorowywania. Poznamy pojęcie zero. Wykorzystamy figury geometryczne do zabawy w kodowanie.
  10. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, umiejętność odczuwania emocji podczas słuchania muzyki klasycznej, nazywać elementy muzyki. Utrwalimy poznane tańce ludowe ,,Maryneczka”, ,,Grosik”, narodowy taniec ludowy ,,Krakowiak” oraz układ taneczny do piosenki ,,Wiewióreczka” i ,,Pajacyk”.

 

„Babcia i Dziadek” – wiersz

Dziś dla babci słońce mamy,
i całuski dla dziadziusia.
Dziś życzenia wnuczek składa,
i piosenki śpiewa wnusia.

Aby babcia i dziadek
w zdrowiu długo żyli,
aby uśmiech dla nas mieli
w każdej wolnej chwili.

Kocham moich dziadków,
bo na całym świecie,
drugich takich samych
nigdzie nie znajdziecie.

 

Nowinę ważną mamy – piosenka

Dziś nowinę ważną mamy,

którą wokół ogłaszamy,

babcia z dziadkiem dziś świętuje

i z wnukami się raduje.

Ref. Święto Dziadków mamy,

życzenia składamy,

torcik upieczemy,

gości częstujemy.

Już kwiatuszki szykujemy

i laurki malujemy.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

no i z wnuków moc radości.

Ref. Święto Dziadków mamy…

Please follow and like us: