Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc październik

 

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-  DYDAKTYCZNE PAŹDZIERNIK 2023r

  • Będziemy poznawać nazwy niektórych owoców i warzyw dojrzewających jesienią, poznamy cechy tych owoców i warzyw, dowiemy się o niektórych sposobach przechowywania żywności. Będziemy rozwijać i doskonalić umiejętności językowe wypowiadać się na określony temat.
  • Poznamy nazwy niektórych drzew owocowych. Odróżniać będziemy środowisko parku i lasu. Kształtować  wiedzę  o jesiennych zmianach w przyrodzie. Poszerzymy  słownictwo  czynne o pojęcia związane ze skarbami jesieni.
  • Będziemy doskonalić trening czystości, umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, czekania na swoją kolej, utrwalimy zasady bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych, rozwijania sprawności fizycznej, doskonalenia orientacji w schemacie ciała.
  • Kształtować będziemy wrażliwość  i pamięć  muzyczną, rozbudzimy  wyobraźnię dźwiękową, rozwiniemy sprawności manualną, będziemy doskonalić nazywanie kolorów, kształtować umiejętności przeliczania, określania liczebności zbiorów mniej, więcej, tyle samo, rozwijać umiejętności manipulowania przedmiotami.

WIERSZ „Gruszka do fartuszka”

Wpadła gruszka do fartuszka
A za gruszką dwa jabłuszka
Lecz śliweczka wpaść nie chciała
Bo śliweczka niedojrzała.

PIOSENKA ,,Kolorowe listki”

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.

Kolorowe listki na wietrze szumiały.

Szu, szu, szu, szumiały wesoło.

Szu, szu, szu, wirowały w koło.

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.

Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Hop ,hop, hop, tak sobie skakały.

Hop, hop, hop, w koło wirowały.

Kolorowe listki spadły już na trawę.

Kolorowe  listki skończyły zabawę .

Cicho, sza, listki zasypiają.

Cicho, sza oczka zamykają.

Please follow and like us: