Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc październik

1. Poznamy i nazwiemy drzewa owocowe rosnące w sadzie i ogrodzie. Poszerzymy wiedzę na temat dojrzewających na nich jesienią owoców.
2. Nazwiemy niektóre warzywa i ich części, poznamy ich walory smakowe i zdrowotne. Dowiemy się, które z nich rosną pod a które nad ziemią.
3. Utrwalimy wiedzę o jesiennych zmianach w przyrodzie, zapoznamy się ze słowem: szaruga
4. Odróżnimy środowisko parku i lasu, nazwiemy rosnące tam drzewa oraz ich owoce: kasztany, żołędzie, skrzydlaki, szyszki, owoce jarzębiny.
5. Poznamy wygląd oraz zwyczaje życia jeży.
6. Poznamy zjawisko obiegu wody w przyrodzie, wykonamy eksperyment, wyciągniemy wnioski.
7. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy:
– rozpoznawać i nazywać wielkie i małe litery A, a; I, i; E, e
– rozwijać świadomość fonologiczną, doskonalić umiejętność analizy sylabowej wyrazów oraz określać głoski w nagłosie
– uważnie słuchać tekstów literackich, pogłębiać zasób słownictwa
– rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki
– kształtować umiejętność odwzorowywania
– zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim.
8. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy:
– rozpoznawać i nazywać cyfry 1, 2, 3
– liczyć w zależności od umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, określać ich liczebność, klasyfikować wg. określonej cechy
– posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi
– odtwarzać wskazane sekwencje, nazywać kierunki w przestrzeni i poruszać się wg instrukcji.
9. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość, słuch oraz pamięć muzyczną, nazywać elementy muzyki. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

O dębie, co żołędzie rozdawał – wiersz

Przyszła pod dąb wiewiórka:
– Dębie, dębie mocarny,
daj żołędzie do spiżarni. –
I dąb dał.

Przyszedł do dębu borsuk:
– Dębie, dębie mój miły,
już żołędzie mi się śniły.
Daj żołędzi!
I dąb dał.

Przyszła do dębu myszka:
– Dębie, dębie znajomku,
daj żołędzi do domku! –
I dąb dał.

Przyszły do dębu świnki:
– Dębie, dębie bogaczu,
świnki z głodu aż płaczą.
Daj żołędzi! –
I dąb dał.

Przyszła do dębu babcia:
– Dębie, dębie łaskawy,
daj żołędzi na kawę. –
I dąb dał.

Chociaż dawał niemało,
jeszcze pięć mu zostało!
A te w ziemi się skryły,
by z nich nowe dęby były.

Jesienny deszcz – piosenka

1. Dziś chmurkę nad podwórkiem
potargał psotny wiatr,
aż deszcz popłynął ciurkiem
i na podwórko spadł.

Ref. Hej, pada, pada, pada,
pada, pada deszcz,
jesienny, pada, pada,
pada, pada deszcz!

2. Deszcz płynie po kominie,
wesoło bębni w dach,
w blaszanej dzwoni rynnie
i wsiąka w mokry piach.

Ref. Hej, pada, pada, pada…

3. Kalosze wnet założę,
parasol wezmę też,
bo lubię, gdy na dworze
jesienny pada deszcz.

Ref. Hej, pada, pada, pada… 

Please follow and like us: