Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec

 1. Będziemy dostrzegać i nazywać zmiany w przyrodzie wraz z nadchodzącą nową porą roku. Poznamy oznaki wiosennej pogody oraz definicje zwrotów: ubierać się na cebulę, w marcu jak w garncu.
 2. Poszerzymy wiedzę na temat różnorodnych zjawisk atmosferycznych, zapoznamy się z przyrządami do pomiaru temperatury oraz siły i kierunku wiatru.
 3. Nazwiemy ptaki przylatujące wiosną do Polski.
 4. Poznamy zjawisko powstawania tęczy oraz cykl obiegu wody w przyrodzie, przeprowadzimy proste eksperymenty, wyciągniemy wnioski.
 5. Poznamy etapy prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, nazwiemy potrzebne w tym celu narzędzia ogrodnicze.
 6. Utrwalimy wiadomości na temat warunków niezbędnych do wzrostu i życia roślin, poznamy nazwy i wygląd wiosennych kwiatów. Założymy hodowlę roślin w kąciku przyrody.
 7. Nabędziemy wiedzę na temat działania gospodarstwa wiejskiego i pracy gospodarza/ rolnika. Utrwalimy nazwy zwierząt hodowlanych i budynków będących częścią gospodarstwa wiejskiego.
 8. Poznamy zwyczaje i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi.
 9. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania :
 • utrwalimy poznane litery drukowane wielkie i małe oraz poznamy nowe:

G, g; C, c

będziemy również:

 • globalnie odczytywać sylaby
 • rozwijać świadomość fonologiczną, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • uważnie słuchać tekstów literackich, pogłębiać zasób słownictwa
 • rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki
 • kształtować umiejętność odwzorowywania
 • rozwijać wrażliwość sensoryczną
 • zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się nożyczkami oraz narzędziem pisarskim.
 1. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych
 • utrwalimy poznane cyfry od 1 do 10

będziemy:

 • liczyć w zależności od umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, określać ich liczebność, klasyfikować wg. określonej cechy
 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • odtwarzać wskazane sekwencje, nazywać kierunki w przestrzeni
 • określać położenie przedmiotów względem siebie w przestrzeni
 • doskonalić umiejętność kodowania
 1. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość, słuch oraz pamięć muzyczną. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

Wiosna – piosenka

Wiosna już, kwitnie kwiat,

kolorowy cały świat.

Śpiewa ptak, szumi las,

jaki piękny czas.

Długiej nocki coraz mniej.

Słońce świeci, że aż hej!

Śpiewa ptak, szumi las,

jaki piękny czas.

Rośnie nam w polu kłos

i strumyka słychać głos.

Śpiewa ptak, szumi las,

jaki piękny czas.

Wszystko budzi się ze snu,

Pani Wiosna przyszła tu.

Śpiewa ptak, szumi las,

jaki piękny czas.


Marcowe kaprysy – wiersz

Wymieszał marzec pogodę w garze,
Ja wam tu wszystkim zaraz pokażę,
Włożę troszeczkę deszczu, słoneczka promieni,
Domieszam wiatru ciepłego,
Smutno by w marcu było bez niego
Śniegu i burzy jeszcze troszkę dodam,
Będzie prawdziwa marcowa pogoda.

 

Please follow and like us: