Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec  

 1. Poszerzymy wiedzę na temat kina i teatru. Nazwiemy rodzaje lalek teatralnych: pacynka, marionetka, kukiełka. Poznamy nazwy zawodów związanych z pracą w kinie i teatrze.

            Będziemy kształtować:

 • postawę otwartości na sztukę
 • umiejętność dostosowania odpowiedniego stroju do sytuacji oraz właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
 1. Będziemy dostrzegać i nazywać zmiany w przyrodzie wraz z nadchodzącą nową porą roku. Poznamy oznaki wiosennej pogody oraz definicje zwrotów: ubierać się na cebulę, w marcu jak w garncu.
 2. Nazwiemy ptaki przylatujące wiosną do Polski.
 3. Poznamy zjawisko powstawania tęczy, przeprowadzimy proste eksperymenty przyrodnicze, wyciągniemy wnioski.
 4. Poznamy etapy prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, nazwiemy potrzebne w tym celu narzędzia ogrodnicze.
 5. Utrwalimy wiadomości o warunkach potrzebnych do wzrostu i życia roślin, poznamy nazwy i wygląd wiosennych kwiatów. Założymy hodowlę roślin w kąciku przyrody.
 6. Nabędziemy wiedzę na temat działania gospodarstwa wiejskiego i pracy gospodarza/ rolnika. Utrwalimy nazwy zwierząt hodowlanych i budynków będących częścią gospodarstwa wiejskiego.
 7. Poznamy zwyczaje i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi.
 8. Będziemy pogłębiać zasób słownictwa, rozbudzać umiejętność słuchania oraz ciekawość poznawczą, odróżniać zdania pytające od oznajmujących, doskonalić koordynację wzrokowo – słuchową, słuch fonematyczny, analizę sylabową wyrazów, sprawność manualną oraz wrażliwość sensoryczną.
 9. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: liczyć w zależności od umiejętności dzieci, posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi, tworzyć zbiory, określać i porównywać ich liczebność, wyodrębniać ze zbioru jednostki na podstawie podanej cechy, doskonalić umiejętność układania i kontynuowania rytmów oraz doszyfrowania kodów.
 10. Utrwalimy poznane tańce ludowe ,,Maryneczka”, ,,Grozik”, narodowy taniec ludowy ,,Krakowiak” oraz układ taneczny do piosenki ,,Wiewióreczka” i ,,Pajacyk”. Poznamy kolejne wielkopolskie tańce ludowe pt.,,Wisielak” i ,,Walcerek”

 

Pierwiosnek – wiersz

 Kto pierwszy
wita wiosnę?
– Pierwiosnek.
– A jak ją wita?
– Ukłonem.
Ukłon jej składa
niski
i pokazując
listki,
woła:
– Grajmy w zielone!

 

Wiosenne porządki – piosenka  

W naszym ogródeczku zrobimy porządki

Zrobimy porządki, zrobimy porządki.

Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki

Przekopiemy grządki raz, dwa, trzy.

Potem w miękką ziemię wsiejemy nasionka,

wsiejemy nasionka, wsiejemy nasionka.

Będą się wygrzewać na wiosennym słonku,

Na wiosennym słonku raz, dwa, trzy.

 Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni,

I wszystko odmieni, i wszystko odmieni.

W naszym ogródeczku grządki zazieleni,

grządki zazieleni raz, dwa, trzy.

Please follow and like us: