Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc luty


 1. Zapoznamy się z naturalnymi zasobami ziemi oraz bogactwem życia pod wodą, dowiemy się, co to jest rafa koralowa.
 2. Poszerzymy wiedzę o świecie prehistorycznym, utrwalimy nazwy dinozaurów. Zapoznamy się z zawodem archeologa i paleontologa.
 3. Poznamy budowę wulkanu.
 4. Utrwalimy pojęcia: Kosmos, Układ Słoneczny, planety. Poszerzymy wiedzę na temat ruchu planet wokół słońca oraz ruchu obrotowego Ziemi (dzień i noc)
 5. Utrwalimy wiedzę o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tych miejscach.
 6. Będziemy aktywnie uczestniczyć w zabawach badawczych i eksperymentach oraz wyciągać i formułować wnioski.
 7. Nadal będziemy obserwować, dostrzegać i nazywać charakterystyczne cechy zimowego krajobrazu.
 8. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania :
 • utrwalimy poznane litery drukowane wielkie i małe oraz poznamy nowe:

W, w; P, p; J, j, Z,z

będziemy również:

 • globalnie odczytywać sylaby
 • rozwijać świadomość fonologiczną, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • uważnie słuchać tekstów literackich, pogłębiać zasób słownictwa
 • rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki
 • kształtować umiejętność odwzorowywania
 • rozwijać wrażliwość sensoryczną
 • zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się nożyczkami oraz narzędziem pisarskim.
 1. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych
 • poznamy cyfrę 10
 • będziemy liczyć w zależności od umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, określać ich liczebność, klasyfikować wg. określonej cechy
 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • odtwarzać wskazane sekwencje, nazywać kierunki w przestrzeni
 • określać położenie przedmiotów względem siebie w przestrzeni
 • doskonalić umiejętność kodowania
 • rozwijać umiejętności odczytywania dwóch współrzędnych- rząd i miejsce
 1. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość, słuch oraz pamięć muzyczną. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

Kosmiczny taniec – piosenka

Kosmos to scena, a na tej scenie

tańczą planety. Trwa przedstawienie.

Osiem z nich tworzy Układ Słoneczny.

Ziemia wiruje krokiem tanecznym.

Ref.: Glob nasz błękitny, planeta Ziemia

to dom dla zwierząt, roślin i ludzi.

W całym kosmosie lepszego nie ma (2x).

Tutaj co rano, tutaj co rano Słońce nas budzi.

Merkury, Wenus, a za nią Ziemia,

Mars, olbrzym Jowisz, Saturn w pierścieniach,

Uran, niebieski Neptun na końcu

wciąż krążą w tańcu swym wokół Słońca.

Ref.: Glob nasz błękitny, planeta Ziemia…

A wokół Ziemi jak baletnica

toczy się srebrna kula Księżyca.

Choć czasem możesz dostrzec w oddali

tylko część jego- jasny rogalik.

Ref.: Glob nasz błękitny planeta Ziemia…


,, Słońce” – wiersz

Dlaczego Słońce świeci?

To jasne jest od razu,

jeśli się wie, że Słońce

to wielka kula gazów.

Te gazy wciąż się tłoczą,

te gazy wciąż są w ruchu.

I żarzą się i prażą

w słonecznym wielkim brzuchu.

Słońce to kula gazów,

to gwiazda rozżarzona.

Stąd właśnie płynie światło,

stąd płynie ciepło do nas.

Popatrzcie naokoło:

to wszystko, co widzicie.

Światło roślin, ludzi, zwierząt –

Słońcu zawdzięcza życie.

Please follow and like us: