Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc listopad

  1. Poznamy pojęcie: miejsce zamieszkania, dom, mieszkańcy domu, dowiemy się jak wyrażać szacunek do środowiska, w którym żyjemy.
  2. Będziemy kształtować umiejętność rozróżniania miasta od wsi.
  3. Poznamy symbole narodowe – flagę, godło, hymn Polski oraz dekoracje używane podczas świąt patriotycznych, np. kokarda narodowa.
  4. Zapoznamy się z mapą Polski, będziemy kształtować postawę szacunku do naszego kraju oraz rozbudzać dumę z przynależności narodowej.
  5. Poszerzymy wiedzę n.t. zwierząt leśnych, ich nawyków żywieniowych oraz sposobów przygotowań do zimy wiewiórki, niedźwiedzia i jeża.
  6. Poznamy ptaki odlatujące i pozostające w Polsce w okresie zimowym.
  7. Zapoznamy się z zawodem lekarza, utrwalimy zasady higieny ciała oraz jamy ustnej, zwrócimy uwagę na konieczność zdrowego odżywiania. Poznamy zmysły i odpowiadające im narządy.
  8. Będziemy pogłębiać zasób słownictwa, stwarzać okazję do wysłuchiwania rymów, doskonalić słuch fonematyczny, analizę sylabową wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową, sprawność manualną oraz wrażliwość sensoryczną poprzez rozróżnianie różnych faktur za pomocą dotyku.
  9. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: liczyć w zależności od umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, określać ich liczebność, stosować określenia: mniej, więcej, tyle samo; doliczć i odliczać elementy w zbiorach, klasyfikować wg. określonej cechy, odtwarzać wskazane sekwencje, nazywać kierunki w przestrzeni i poruszać się wg instrukcji.
  10. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, umiejętność odczuwania emocji podczas słuchania muzyki poważnej, nazywać elementy muzyki: cicho, głośno, szybko, wolno, dżwięki wysokie i niskie. Poznamy narodowy taniec ludowy ,,Krakowiak”. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

25 listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia

 

 „Miała wiewióreczka” –  wiersz

Miała ruda wiewióreczka
spiżarni sześć.
Mogła sobie całą zimę
skakać i jeść.

Miała dziuplę bardzo ciepłą,
mięciutki liść.
Mogła sobie w niej orzeszki
spokojnie gryźć.

Dobrze umie wiewióreczka
o dom swój dbać.
Może nakryć się ogonkiem
i smacznie spać

,, Mój dom” – piosenka   

Mój dom, to dom rodzinny,
gdzie wszyscy bliscy są,
brat, siostra, mama, tata,
to mój prawdziwy dom.

Ref. Mój dom, mój dom,
to właśnie jest mój dom. x2

Mój drugi dom – przedszkole,
gdzie dzieci razem są,
tu bawię się wesoło,
tu jest mój drugi dom.

Ref. Mój dom, mój dom,
to właśnie jest mój dom…x2

3. Mój dom to cała Polska,
tam góry, rzeki są,
tysiące miast i wiosek,
tu polskich dzieci dom.

Ref. Mój dom, mój dom,
To właśnie jest mój dom…x2

Please follow and like us: