Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc listopad

1. Poznamy pojęcia: mała ojczyzna, mapa, utrwalimy swój adres zamieszkania.

2. Poznamy symbole narodowe – flagę, godło, hymn Polski oraz dekoracje używane podczas świąt patriotycznych, np. kokarda narodowa. Będziemy kształtować postawę szacunku do naszego kraju oraz rozbudzać dumę z przynależności narodowej.

3. Dowiemy się co to jest ,, wyobraźnia”.

4.Będziemy przeprowadzać eksperymenty, stawiać hipotezy i wyciągać wnioski.

5. Poszerzymy wiedzę n.t. zwierząt leśnych, ich nawyków żywieniowych oraz sposobów przygotowań do zimy.

6. Poznamy ptaki odlatujące i pozostające w Polsce w okresie zimowym.

7. Nazwiemy części ciała, utrwalimy zasady higieny a szczególnie jamy ustnej, zwrócimy uwagę na konieczność zdrowego odżywiania.

8. Poznamy zmysły i odpowiadające im narządy.

9. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy:

– rozpoznawać i nazywać wielkie i małe litery: M, m; T, t; D, d; Y, y;

– globalnie odczytywać sylaby

– rozwijać świadomość fonologiczną, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów

– uważnie słuchać tekstów literackich, pogłębiać zasób słownictwa

– rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki

– kształtować umiejętność odwzorowywania

– rozwijać wrażliwość sensoryczną poprzez rozróżnianie różnych faktur za pomocą dotyku.

– zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim.

10. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy:

– rozpoznawać i nazywać cyfry 1, 2, 3 oraz 4, 5

– liczyć w zależności od umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, określać ich liczebność, klasyfikować wg. określonej cechy

– posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi

– odtwarzać wskazane sekwencje, nazywać kierunki w przestrzeni i poruszać się wg instrukcji

– określać położenie przedmiotów względem siebie w przestrzeni

11. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość, słuch oraz pamięć muzyczną, nazywać elementy muzyki. Poznamy narodowy taniec ludowy ,,Kujawiak”. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

24 listopada uczcimy Światowy Dzień Pluszowego Misia

Polska – wiersz

Polska leży w Europie.

Polska to jest kraj nad Wisłą.

Polska leży nad Bałtykiem.

I to wszystko? Nie! Nie wszystko!

Polska naszą jest ojczyzną –

tu żyjemy, tu mieszkamy,

tu uczymy się, bawimy

i marzymy, i kochamy.

 

Jesienny kujawiaczek – piosenka

1.  Jesienny kujawiaczek
na skakance z wiatru skacze,
płaszczyk ma w deszczowych kropkach,
daj mu uśmiech, gdy go spotkasz!

Ref:
Kujawiak, kujawiaczek
la, la, la ,la, la
la, la, la, la, la.
Kujawiak, kujawiaczek
mmm ( śpiewanie na głosce ,,m”- murmurando)

2. Jesienny kujawiaczek
z rudych liści ma kubraczek,
czasem gwiżdże, czasem dzwoni,
bukiet wrzosów trzyma w dłoni.

Ref:
Kujawiak, kujawiaczek…

3. Jesienny kujawiaczek
czasem w deszczu cicho płacze,
nieraz śmieje się do słońca
i orzechy z drzewa strąca.

Ref:
Kujawiak, kujawiaczek…

Please follow and like us: