Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad

  1. Poznamy nowe pojęcia związane z naszą ojczyzną: „mapa”, „Polska”, będziemy rozpoznawać i nazywać symbole narodowe, weźmiemy udział w obchodach Święta Niepodległości;

  2. Zdobędziemy wiedzę na temat miasta i wsi, nauczymy się odróżniać krajobraz tych miejsc;

  3. Poszerzymy wiedzę na temat ptaków, zwierząt, ich nawyków żywieniowych, dowiemy się w jaki sposób możemy nieść pomoc zwierzętom w czasie zimy;

  4. Poznamy nazwy części ciała, dowiemy się dlaczego należy zdrowo odżywiać się i dbać o higienę własnego ciała;

  5. Poznamy niektóre liczebniki porządkowe, będziemy doskonalić umiejętności przeliczania, klasyfikowania;

  6. Będziemy rozwijać umiejętności podziału wyrazów na sylaby, rozwijać mowę poprzez ćwiczenia narządów artykulacyjnych;

  7. Będziemy rozwijać pamięć słuchową, słuch muzyczny poprzez naukę piosenek i uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych;

  8. Będziemy rozwijać wrażliwość sensoryczną, sprawność manualną, doskonalić motorykę dużą podczas codziennej aktywności fizycznej;

  9. Będziemy uczyć się dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych podczas pobytu w przedszkolu, rozwijać umiejętności współpracy, samodzielności i odpowiedzialności.

 

Piosenka: „Jedzie pociąg z daleka”

Jedzie pociąg z daleka,

na nikogo nie czeka.

Konduktorze łaskawy,

zabierz nas do Warszawy!

Konduktorze łaskawy,

zabierz nas do Warszawy!

Trudno, trudno to będzie,

dużo osób jest wszędzie.

Pięknie pana prosimy,

jeszcze miejsce widzimy.

A więc prędko wsiadajcie,

do Warszawy ruszajcie.

Wiersz: „Tu paluszek, tam paluszek

Tu paluszek, tam paluszek,

Kolorowy mam fartuszek.

Tu jest rączka, a tu druga,

A tu oczko do mnie mruga.

Tu jest buźka, tu ząbeczki,

Tu wpadają cukiereczki.

Tu jest nóżka i tu nóżka:

Chodź, zatańczysz jak kaczuszka!

Please follow and like us: