Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień

 1. Zapoznamy się z zasadami prawidłowego korzystania z książek i biblioteczki przedszkolnej. Kształtować będziemy nawyk szanowania książek i odkładania ich na półkę. Utrwalimy wiedzę na temat księgarni i biblioteki. Kształtować będziemy umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni. Zapoznamy się z procesem tworzenia książki, poznamy zawody, które są potrzebne aby powstała książka, poznamy właściwości papieru. Zaproszony gość przybliży nam dalsze losy postaci z ulubionej kolekcji książek o ,,Kici Koci”;

 2. Dbając o naszą planetę Ziemię kształtować będziemy nawyki segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i energii. Budować będziemy poczucie odpowiedzialności za planetę w kontekście przyszłych pokoleń. Rozwijać będziemy zachowania proekologiczne oraz kształtować postawy: nie wyrzucaj – wykorzystaj, utrwalimy pojęcie globus;

 3. Będziemy uwrażliwiać się na otaczającą przyrodę, będziemy kształtować pozytywną postawę wobec owadów zapylających. Poznamy wygląd i nazwy mieszkańców łąki;

 4. Będziemy zdobywać wiedzę dotyczącą naszego bezpieczeństwa, rozwiniemy zainteresowania miejscem zamieszkania, utrwalimy swoje nazwiska przypomnimy adresy. Poznamy numer alarmowy 112 zapoznamy się z zawodem strażaka, policjanta, lekarza, pielęgniarki oraz kształtować będziemy umiejętność wzywania pomocy na wypadek pożaru, innych zdarzeń. Rozbudzimy naszą wrażliwości na drugiego człowieka;

 5. Rozpoznawać będziemy polskie symbole narodowe. Poznamy melodię i słowa Mazurka Dąbrowskiego, kształtować będziemy prawidłową postawę podczas Hymnu. Porozmawiamy o tańcach ludowych, poznamy kroki tradycyjnego tańca ,,Krakowiak”;

 6. Rozbudzać będziemy zainteresowania przyrodnicze poprzez obserwację w ogrodzie przedszkolnym, urządzanie hodowli roślin
  w kąciku przyrody;

 7. Rozwijać będziemy umiejętności uważnego słuchania, budowania wiedzy o świecie, rozwijać mowę, odpowiadać na pytania. Będziemy doskonalić umiejętność dzielenia na sylaby. Doskonalić będziemy umiejętność rozpoznawania własnych emocji;

 8. Będziemy kształtować umiejętność określania odległości : bliżej i dalej oraz znaczeń określeń wysoko, nisko, głęboko a także kształtować umiejętność określania położenia: nad, na, ponad, doskonalić rozumienia cech wielkościowych, rozwiniemy umiejętności przeliczania;

 9. Będziemy rozwijać zdolności manualne, rozpoznawać rzeczy dotykiem, doskonalić naukę rozpoznawania kolorów, rozwiniemy zainteresowania muzyczne poprzez poznawanie piosenek z repertuaru przedszkolnego. Kształtować będziemy słuch i pamięć muzyczną, reagować na zmianę tempa muzyki;

 10. Będziemy wyrażać radość z uczestnictwa w zabawach muzycznych, ruchowych, rozwijać tężyznę fizyczną.

 

Piosenka „ Wiosna, nowina radosna!

sł: Agnieszka Dyniakowska

muz: Małgorzata Sadowska

Kapie deszczyk kap, kap, kap
Podlewa mały, wiosenny kwiat
A kwiat ten rośnie w górę hen
Wyciąga do słońca listki swe
Wiosna, wiosna, wiosna, nowina radosna
Wiosna dokoła wiosna z daleka nas woła
Zerka kwiatek wokoło
Zielono się robi wesoło
A Motyl i biedronka
Latają, machają do słońca
Wiosna, wiosna, wiosna, nowina radosna
Wiosna dokoła wiosna z daleka nas woła

Wiersz „Jak wezwać pomoc? Przecież wiadomo!”

Please follow and like us: