Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc grudzień

 

 1. Będziemy obserwować, dostrzegać i nazywać charakterystyczne cechy zimowego krajobrazu, zapoznamy się z pojęciami: szadź, mgła.
 2. Będziemy wyciągać wnioski z zabaw badawczych – poznamy właściwości śniegu i lodu.
 3. Poznamy sposoby ochrony przed zimnem, nazwiemy części zimowej odzieży, utrwalimy zasady bezpiecznej zabawy na śniegu.
 4. Poznamy wybrane tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia, omówimy potrawy charakterystyczne dla wieczerzy wigilijnej.
 5. Poznamy postać Świętego Mikołaja i jego pomocników elfów. Weźmiemy udział we wspólnym, przedszkolnym kolędowaniu.
 6. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania :
 • – utrwalimy poznane litery drukowane wielkie i małe oraz poznamy nowe:

K, k; R, r

będziemy również:

 • – globalnie odczytywać sylaby
 • – rozwijać świadomość fonologiczną, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • – uważnie słuchać tekstów literackich, pogłębiać zasób słownictwa
 • – rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki
 • – kształtować umiejętność odwzorowywania
 • – rozwijać wrażliwość sensoryczną
 • – zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się nożyczkami oraz narzędziem pisarskim.
 1. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy:
 • – rozpoznawać i nazywać cyfry 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6
 • – liczyć w zależności od umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, określać ich liczebność, klasyfikować wg. określonej cechy
 • – posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • odtwarzać wskazane sekwencje, nazywać kierunki w przestrzeni i poruszać się wg instrukcji
 • określać położenie przedmiotów względem siebie w przestrzeni
 1. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość, słuch oraz pamięć muzyczną, Poznamy piosenki o tematyce świątecznej oraz wybrane utwory muzyki klasycznej – dostrzeżemy ich piękno. Utrwalimy układ taneczny do piosenki ,,Listeczki” oraz narodowy taniec ludowy ,,Kujawiak”. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

Przyjedź do nas Mikołaju – piosenka

1. Kiedy za oknami w śniegu zasną drzewa,
kiedy nad polami wiatr o zimie śpiewa

Ref.: Przyjedź do nas Mikołaju, Mikołaju
z workiem jak to niebo,
przywieź radość i zabawki i zabawki
dla nas, dla każdego.

Przyjedź do nas Mikołaju, Mikołaju na saniach srebrzystych.
Niech ci gwiazdy drogę wskażą, drogę wskażą,
gdzie czekamy wszyscy, gdzie czekamy wszyscy.

2. Usiądź pod choinką, porozmawiaj z nami
i tak, jak się śniło obdziel podarkami.

Ref.: Przyjedź do nas Mikołaju, Mikołaju…

Wieczór Wigilijny – wiersz

Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną lampki na choince
co tu przyszła na noc.
Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.
Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

Please follow and like us: