Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec

  1. Przypomnienie praw i obowiązków dziecka w przedszkolu. Uświadomienie znaczenia przyjaźni i związków koleżeńskich. Uświadomienie zmian zachodzących w wyglądzie człowieka w miarę upływu czasu.

  2. Poznawanie różnych zawodów z najbliższego otoczenia. Przypomnienie numerów alarmowych. Doskonalenie przeliczania podczas zabaw tematycznych np. w sklep.
  3. Posługiwanie się nazwami figur geometrycznych, rozpoznawanie i nazywanie kolorów. Rozwijanie logicznego myślenia poprzez gry i zabawy dydaktyczne. Porównywanie przedmiotów o zróżnicowanej wadze. Używanie pojęć „lekkie-ciężkie”.
  4. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa użytecznych podczas wakacji (unikanie pozostawania w terenie otwartym bez ochrony przed słońcem, nie wchodzenie bez obecności dorosłych do wody, przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym, zachowanie ostrożności wobec obcych zwierząt).

 

 

Wiersz pt. „Jestem duży”

autor: D Gellner

Jestem duży. Byłem mały. Wróżki mnie zaczarowały!

Jakie wróżki? Dobre wróżki! I urosły moje nóżki.

I urosły moje ręce, włosów też mam chyba więcej.

Patrzcie, jak urosłem cały, chociaż byłem taki mały.

Piosenka pt. „Kim zostanę”

Sł. E. Stadtmuller, muz. U. Borkowska

Agatka chce być modelką, więc kciuki za nią trzymamy,

Gdy stawia niepewne kroki w szpilkach mamy.

Ref. A ja wciąż patrzę do góry i skrycie o tym marzę,

By kiedyś zostać prawdziwym kominiarzem.

Mateusz chce być strażakiem, ognia nie boi się wcale.

Już pędzi gdzieś do pożaru na sygnale.

Please follow and like us: