Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc czerwiec

 1. Będziemy obserwować i nazywać warunki pogodowe, dostrzeżemy oznaki lata, dowiemy się jak chronić ciało przed upałem.
 2. Będziemy kształtować przyjazny stosunek do świata przyrody
 •   poznamy nazwy, wygląd, warunki życia oraz odgłosy zwierząt egzotycznych
 •   utrwalimy zasady szanowania i nie niszczenia roślin
 1. Poznamy charakterystyczne miejsca /budowle świata, rozwiniemy świadomość różnorodności kulturowej i językowej ludzi żyjących na różnych kontynentach.
 2. Rozwiniemy zainteresowania podróżami, będziemy kształtować postawę otwartości na drugiego człowieka i kulturę, z której się wywodzi.
 3. Wzbogacimy słownictwo o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej.
 4. Zapoznamy się z miejscami wakacyjnego wypoczynku oraz sposobem zachowania wspomnień.
 5. Utrwalimy wiedzę na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wyjazdami wakacyjnymi. Będziemy kształtować umiejętności oceniania swojego zachowania i jego konsekwencji oraz doskonalić znajomość bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Stworzymy „Kodeks bezpiecznego przedszkolaka na wakacjach”.
 1. Utrwalimy nazwy dni tygodnia, miesięcy oraz pór roku.
 2. Będziemy rozbudzać ciekawość za sprawą aktywnego udziału w zabawach badawczych
 • stworzymy własną masę sensoryczną
 1. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania :
 • utrwalimy poznane litery drukowane wielkie i małe

będziemy również:

 • globalnie odczytywać sylaby
 • rozwijać świadomość fonologiczną, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • uważnie słuchać tekstów literackich, pogłębiać zasób słownictwa
 • rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki
 • kształtować umiejętność odwzorowywania
 • rozwijać wrażliwość sensoryczną
 • zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się nożyczkami oraz narzędziem pisarskim.
 1. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych
 • utrwalimy poznane cyfry od 1 do 10
 • będziemy liczyć w zależności od umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, określać ich liczebność, klasyfikować wg. określonej cechy, dodawać i odejmować na konkretach, doskonalić umiejętność kodowania
 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • określać położenie przedmiotów w przestrzeni ( z prawej strony, z lewej strony, na, nad, pod, obok, za, przed)
 • zapoznamy się z wagą szalkową
 1. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość, słuch oraz pamięć muzyczną. utrwalimy narodowe tańce ludowe: Krakowiak, Kujawiak, wielkopolski taniec ludowy ,,Polka Jarocinka” oraz układ taneczny do piosenki pt. ,,Listeczki”.

Utrwalimy wygląd oraz wartości nut, nazwy solmizacyjne dźwięków gamy oraz ich zapisu na pięciolinii.

Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

Lato płynie do nas – piosenka

Raz, dwa, raz i dwa,
słońce idzie drogą,
z górki chmurki biegną dwie,

śpieszą się jak mogą.

ref: Hop! Hop! – słychać w koło,
hop! Hop! – echo woła.
Po jeziorze łódka mknie,
lato płynie do nas.

Raz, dwa, raz i dwa,
nadszedł czas zabawy,
pędzi, goni w polu wiatr
chce się z nami bawić

ref: Hop Hop….

Raz, dwa, raz i dwa
wiatr wesoło pląsa,
w górze, w chmurze, w ciszy pól
dzwoni śpiew skowronka.

Na wyspach Bergamutach – wiersz

Na wyspach Bergamutach

Podobno jest kot w butach,

Widziano także osła,

Którego mrówka niosła.

Jest kura samograjka

Znosząca złote jajka.

Na dębach rosną jabłka

W gronostajowych czapkach.

Jest i wieloryb stary,

Co nosi okulary.

Uczone są łososie

W pomidorowym sosie

I tresowane szczury

Na szczycie szklanej góry.

Jest słoń z trąbami dwiema

I tylko… wysp tych nie ma.

Please follow and like us: