Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc czerwiec

 1. Będziemy obserwować i nazywać warunki pogodowe, dostrzeżemy oznaki lata, dowiemy się jak chronić ciało przed upałem.

         2.Będziemy kształtować przyjazny stosunek do świata przyrody

         – poznamy nazwy, wygląd, warunki życia oraz odgłosy zwierząt egzotycznych

           – utrwalimy zasady szanowania i nie niszczenia roślin

 1. Zapoznamy się z tematyką praw i obowiązków dzieci.
 2. Poznamy charakterystyczne miejsca /budowle świata, rozwiniemy świadomość różnorodności kulturowej i językowej ludzi żyjących na różnych kontynentach. Poznamy pozawerbalne sposoby komunikowania się z osobami mówiącymi w innych językach.
 1. Rozwiniemy zainteresowania podróżami, będziemy kształtować postawę otwartości na drugiego człowieka i kulturę, z której się wywodzi.
 2. Wzbogacimy słownictwo o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej.
 3. Zapoznamy się z miejscami wakacyjnego wypoczynku.
 4. Utrwalimy wiedzę na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wyjazdami wakacyjnymi. Będziemy kształtować umiejętności oceniania swojego zachowania i jego konsekwencji oraz doskonalić znajomość i umiejętność bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Stworzymy „Kodeks bezpiecznego przedszkolaka na wakacjach”.
 5. Będziemy rozbudzać ciekawość za sprawą aktywnego udziału w zabawach badawczych 

            – poznamy zasady działania magnesu

            – poznamy warunki powstawania tęczy, nazwiemy jej kolory, wyciągniemy wnioski.

 1. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: przeliczać przedmioty, posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi, klasyfikować, tworzyć zbiory, posługiwać się pojęciami określającymi ilość przedmiotów (mało, dużo, mniej, więcej, tyle samo), ciężar (ciężki, lekki, cięższy, lżejszy, taki sam) oraz wielkość ( duży, mały, większy, mniejszy, taki sam), rozróżniać i nazywać figury geometryczne, rozwijać orientację przestrzenną. 
 2. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki. Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim oraz nożyczkami.
 1. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki, określać charakter utworu muzycznego. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię. Utrwalimy poznane tańce ludowe: Maryneczka, Grozik, Krakowiak oraz układy taneczne do piosenek: Pajacyk, Tańcząca wiewióreczka.

 

Morze, góry i jeziora – wiersz

Mała Ola razem z tatą
Nad Bałtykiem spędza lato.
Choć ją piasek w stopy parzy,
Co dzień bawi się na plaży.

Tomek z mamą wolą góry –
Skalne szczyty ponad chmury
I wędrówki poprzez hale,
Tam gdzie owce i górale.

A ja razem z moim bratem
Na Mazury jadę latem.
Białe żagle i jeziora –
Przygód już nadchodzi pora.

 

Niech żyją wakacje! – piosenka

Ref.: Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las.
I niebo i słońce,
wolny, swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka
i kajak i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę
od samiutkiego ranka.

Gorące złote słońce
na ciemno nas opali,
w srebrzystej bystrej rzece
będziemy się kąpali.

Ref.: Niech żyją wakacje…

Please follow and like us: