Założenia wychowawczo-dydaktyczne na Luty

Nasze założenia dydaktyczno-wychowawcze na luty:
1.Będziemy w dalszym ciągu dostrzegać i nazywać charakterystyczne cechy pogodowe związane z zimą.
2.Porozmawiamy o naszych ulubionych bohaterach utworów literackich.
3.Będziemy rozpoznawać i nazywać emocje.
4.Na podstawie modelu Ziemi – globusa wzbogacimy wiedzę na temat kształtu naszej planety i jej poruszania się w przestrzeni kosmicznej. Zrozumiemy zjawisko cykliczności dnia i nocy.
5.Weźmiemy udział w przedszkolnym Balu karnawałowym 5.02.
6.Będziemy obchodzić Dzień Pizzy 9.02
7.Porozmawiamy o prehistorii oraz dinozaurach. Zapoznamy się z zawodem archeologa.
8.W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: liczyć, tworzyć zbiory, klasyfikować przedmioty wg. określonej cechy, posługiwać się pojęciami określającymi wielkość przedmiotów: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy, rozróżniać i nazywać figury geometryczne : koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt. Poznamy przestrzenną figurę geometryczną – kulę.
9.W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową.
Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim,
nabędziemy umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
10.Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki, określać charakter utworu muzycznego.
11.Będziemy również wzbogacać doświadczenia sensoryczne, techniczne i plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

 

 

 

Wiersz
Sen zajączka

Zasnął na półce
zając z ceraty.
Śni mu się może
listek sałaty.
A może łąka
i leśna ścieżka
tam, gdzie prawdziwy
zajączek mieszka…

 

Piosenka
Dinozaury

Dinozaurów nie ma z nami dawno już.
Nawet ślady ich przysypał czasu kurz.
Można spotkać dinozaura tylko w snach
Jak paprocie skubie wielkie że aż strach.
Tam gdzie kiedyś tych paproci szumiał las.
Leżą złoża węgla, który grzeje nas.
A gdzie góry i doliny że ho ho.
Było kiedyś pełne piasku morza dno.
Tam gdzie fale rozmawiały bul, bul, bul
Pozostała w głębi ziemi biała sól.
Czy ktoś mógłby czas zatrzymać?
Chyba nie. Jak tu będzie za lat tysiąc?, Kto to wie?

Please follow and like us: