ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MARZEC 2024

W  MARCU:

 

  • dowiemy się czym zmierzyć temperaturę, wiatr, deszcz,  kim jest prezenter pogody,  przyjrzymy się naszej garderobie, omówimy pojęcia ,,ubioru na cebulkę” oraz ,,marcowa zupa”, przypomnimy sobie znane przysłowie marcowe ,,W marcu jak w garncu”.
  • poznamy narzędzia potrzebne do prac ogrodowych, cebulki kwiatów i nasiona roślin,  wykonamy prace porządkowe w naszej rabacie w ogrodzie przedszkolnym, będziemy sadzić cebulę i siać zioła, podczas zabawy badawczej zaprowadzimy kartę obserwacji fasoli
  • poszerzymy wiadomości na temat życia i pracy na wsi, odpowiednich zachowań i postaw w stosunku do zwierząt i przyrody
  • zapoznamy się ze zwierzętami mieszkającymi  w gospodarstwie oraz nazwiemy poszczególnych członków rodzin zwierzęcych i ptasich
  • zapoznamy się z tradycjami wielkanocnymi, technikami ozdabiania jaj i ich nazwami, zrobimy kartki świąteczne, poszukamy zajączka w ogrodzie przedszkolnym, będziemy zachęcać do kultywowania tradycji rodzinnych
  • rozwiniemy umiejętności matematyczne w prostych działaniach matematycznych z zastosowaniem znaków +, -, = , będziemy doskonalić porównywanie liczebności zbiorów, przeliczania oraz poprawnego zapisu graficznego poznanych cyfr
  • poznamy litery: z, Z, g, G, c, C
  • doskonalić będziemy umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, podejmować próby czytania sylabami lub całościowego czytania wyrazów w oparciu o poznane litery
  • tworzyć będziemy prace plastyczne różnymi technikami, wyrażać się podczas zabaw taneczno – muzycznych, słuchając utworów muzyki klasycznej oraz repertuaru przedszkolnego
  • będziemy budować umiejętności współpracy w grupie, kształtować postawy otwartości i życzliwości

 

PIOSENKA p.t. „TAK  LUBIĘ  RANO  PRZYJŚĆ  DO  PRZEDSZKOLA

Tak lubię rano przyjść do przedszkola, przyjść do przedszkola.

Dzień dobry! Dzień dobry! – słyszeć dokoła.

Dzień dobry! Dzień dobry! – słyszeć dokoła.

W szatni tak dużo dzieci spotykam, dzieci spotykam.

Przybijam im piątkę! Cześć! Cześć! – ich witam.

Przybijam im piątkę! Cześć! Cześć! – ich witam.

Tup, tup, do sali biegnę po schodkach,  biegnę po schodkach.

Przytulić swą Panią, z grupą się spotkać.

Przytulić swą Panią, z grupą się spotkać.

Potem w kółeczku razem siadamy, razem siadamy.

Przybiciem żółwika wnet się witamy.

Przybiciem żółwika dzień zaczynamy

 

 

WIERSZ p.t. „W  MARCU  JAK  W  GARNCU”

Wiosna! Wiosna! Koniec zimy! Ależ wszyscy się cieszymy!

Ciepły wietrzyk, śnieg topnieje, kwitnie krokus, słońce grzeje…

Aż tu nagle deszcz ze śniegiem! Rzeką płyną kry szeregiem.

Mróz uścisnął świat na nowo. Z szafy kurtkę weź zimową!

Po południu – mróz ucieka, ptaki słychać już z daleka.

Ciepły deszczyk. Śnieg topnieje. A wieczorem…? Mrozem wieje!

Marzec pąki drzew rozwiesza. Marzec nam w pogodzie miesza.

Zimę z wiosną w kółko toczy. Marzec lubi nas zaskoczyć!

Please follow and like us: