Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień

Nasze założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień: 
 • poznanie i nazywanie oznak zimy;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy:
 • nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach;
 • rozwijanie słuchu i poczucia rytmu;
 • umiejętnoścí tańca krokiem dostawnym;
 • wyzwalanie ekspresji twórczej;
 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych;
 • uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy;
 • kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą;
 • umiejętnoścí wyrażania uczuć;
 • uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • zapoznanie z instrumentem perkusyjnym
 • rozwijanie muzycznych zdolności twórczych; wyrabianie wrażliwości muzycznej;
 • utrwalanie podstawowych kolorów;
 • określanie sposobów wyrażania miłości;
 • kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych;
 • czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;
 • zapoznanie z zawodem i pracą listonosza;
 • określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami;
 • nabywanie umiejętności składania życzeń;
 • przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych;
 • czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami;
 • odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji;
 • nazywanie emocji; budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi;
 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;
 • utrwalanie nazw części ciała;
 • przeliczanie w dostępnym zakresie;
 • składanie obrazka z części;
 • śpiewanie piosenek świątecznych umiarkowanym głosem;
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;

 

 

Piosenka:
”Mikołaj jedzie samochodem”
Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem
Bo gdzieś zgubił saneczki
W tę mroźną pogodę.
Ref: Hu hu ha, tra la la
Co to za Mikołaj   /x2
Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku
A prezenty dziś wiezie
Dzieciom w bagażniku.
Ref: Hu hu ha, tra la la
Co to za Mikołaj     /x2

 

Wiersz:
„Choinka”
Trzy trójkąty sobie stały
Choineczkę udawały.
Pięć kółeczek zaprosiły
By się w bombki zamieniły.
Dwie gwiazdeczki doczepiły
Żeby blaskiem zaświeciły.
A pod choinką kwadraty dwa
I każdy ładny prezencik ma.
 
Please follow and like us: