Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

Nasze założenia na styczeń

 1. Witamy Nowy Rok! Poznamy wybrane tradycje związane z nastaniem Nowego Roku. Opowiemy o naszych noworocznych postanowieniach.
 2. Wzbogacimy wiedzę na temat kalendarza i jego znaczenia. Poszerzymy wiadomości dotyczące pór roku, miesięcy, dni tygodnia.
 3. Zapoznamy się z zapisem graficznym głoski ,,z”, ,,b”, ,,n”. Będziemy wyodrębniać pierwszą głoskę w wyrazie, dzielić wyrazy na sylaby, rozpoznawać i nazywać poznane litery.
 4. Doskonalić będziemy umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony temat.
 5. Będziemy posługiwać się pojęciami :najpierw, potem, na początku, na koniec.
 6. Rozwiniemy umiejętności dodawania w zakresie 6,7. Tworzyć będziemy zbiory na podstawie podanych cech, wyodrębniać części wspólne zbiorów. Utrwalimy nazwy i kształty figur geometrycznych.
 7. Będziemy kształtować uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych. Dowiemy się co to jest opiekuńczość wobec bliskich. Opowiemy o pokrewieństwie członków najbliższej rodziny. Przygotujemy niespodziankę dla dziadków.
 8. Będziemy doskonalić się wokalnie a także reagować ruchem na dźwięki różnej długości i wysokości.
 9. Omówimy wybrane zimowe dyscypliny sportowe. Utrwalimy wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych, podczas odpoczynku w okresie ferii.
 10. Kształtować będziemy wiedzę dotyczącą zdrowych nawyków: właściwej postawy ciała, ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności zdrowej rywalizacji. Poznamy nowe zabawy.
 11. Uczestniczyć będziemy w zabawach badawczych. Zdobędziemy nowe doświadczenia plastyczne poprzez zastosowanie różnych technik.

Wiersz: „Gimnastyka dni tygodnia”

sł. Ilona Dziubek

Gimnastyka – dobra sprawa,

co dzień wszystkim radość sprawia.

Gdy niedziela się zaczyna,

trening tydzień rozpoczyna.

W poniedziałek dwa podskoki,

wtorek lubi kroki w boki.

Środa kręci dwa kółeczka,

no a w czwartek jaskółeczka.

W piątek szybko dwa przysiady,

a sobota robi ślady.

I tak przez tydzień cały

dni tygodnia wciąż szalały.

Piosenka: „Zimowa poleczka”

sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełłowie

Zimową poleczkę na śniegu lub lodzie

kochają bałwanki i tańczą ją co dzień.

Zimową poleczkę na soplach gra wiatr.

Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Ref.: Ha, ha, ha, ha,

hi, hi, hi, hi.

Śniegowe bałwanki

to my, właśnie my!

Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki,

z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki.

Zimową poleczkę na soplach gra wiatr.

Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Ref.: Ha, ha, ha, ha…

Stanęły na chwilkę, by pot otrzeć z czoła,

lecz skoczna muzyka do tańca znów woła.

Zimową poleczkę na soplach gra wiatr.

Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Ref.: Ha, ha, ha, ha…

Please follow and like us: