Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Styczeń

 

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc styczeń

 

1. Poznamy tradycje witania Nowego Roku w Polsce i na świecie.

2. Dowiemy się do czego służy zegar, nazwiemy jego elementy.

3. Poznamy dni tygodnia, zapoznamy się z wyglądem i przeznaczeniem kalendarza.

4. Nazwiemy pory roku, dostrzeżemy podstawowe między nimi różnice.

5. Będziemy kształtować pojęcie regularności rytmu dnia i nocy oraz regularności w organizacji czasu – rozróżnianie i nazywanie pory dnia.

6. Zrozumiemy pojęcie: rodzina; nazwiemy jej członków. Będziemy kształtować świadomość konieczności szanowania ludzi bez względu na wiek i płeć. Postaramy się tworzyć atmosferę opartą na życzliwości, przyjaźni i wzajemnej pomocy.

7. Zapoznamy się z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

8. Dowiemy się co to jest Olimpiada Zimowa, nazwiemy zimowe dyscypliny sportowe.

9. Na podstawie Piramidy Żywienia utrwalimy wiadomości na temat zdrowego odżywiania się.

10. Poznamy zmysły smaku i węchu, poszerzymy słownictwo określając cechy przedmiotów za pomocą przymiotników.

11. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy przeliczać wg umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, klasyfikować przedmioty wg określonej cechy, porównywać elementy, posługiwać się pojęciami: duży, mały, większy, mniejszy, segregować elementy od największego do najmniejszego, odróżniać parę od jednostki, rozróżniać i nazywać podstawowe figury geometryczne oraz kształty przedmiotów w otoczeniu.

12. Będziemy pogłębiać zasób słownictwa, dzielić wyrazy na sylaby, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki. Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim oraz nożyczkami.

13. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, umiejętność odczuwania emocji podczas słuchania muzyki poważnej, nazywać elementy muzyki: cicho, głośno, szybko, wolno, dżwięki wysokie i niskie.

Wzbogacimy doświadczenia plastyczne, rozwiniemy kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

 

 

 

Sanna – piosenka

 

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg.

Jadę, jadę w świat sankami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,dzyń.

 

Jaka pyszna sanna, parska raźno koń.

Śnieg rozbija kopytami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

dzyń, dzyń, dzyń …

 

Zasypane pola, w śniegu cały świat.

Biała droga hen, przed nami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

dzyń, dzyń, dzyń …

 

Dzień i noc – wiersz


Odkąd Ziemia się obraca,
Dzień się w berka bawi z nocą –
raz na niebie świeci słońce,
raz gromady gwiazd migocą.

 

 

 

Please follow and like us: