Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Konkurs na JESIENNY STROIK rozstrzygnięty - Szkolne Blogi

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik:

• poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości;
• nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt;
• umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody;
• uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka;
• poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;
• poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;
• zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego
• nabieranie sprawności motoryki małej;
• kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe;
• tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
• utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat);
• dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym
• kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży;
• nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / niższy, wysoko / nisko;
• rozwijanie wrażliwości muzycznej;
• wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;
• muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów;
• kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki;
• czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
• poznanie malarstwa o tematyce jesiennej;
• rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby;
• kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej;
• kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu;
• wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych;
• nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych;
• rozwijanie umiejętności społecznych
• poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli);
• uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie nawyków dbania o zdrowie
• poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę;
• zdobywanie wiadomości na temat wybranych warzyw i owoców
• rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw oraz rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia;
• tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi;
• kształtowanie pomysłowości i twórczości;

 

 

Piosenka:
„Kolczasty jeż”

A w ogrodzie jeżyk śpi.

Zbudź się, jeżu, zbudź.
Lecz nie podam ręki ci,
bo mnie będziesz kłuć.
Refren:
Chociaż na grzbiecie

jeżyk kolce ma,
to każde z dzieci
lubi go jak ja.
Mój jeżyku, odwiedź nas,
do przedszkola spiesz.
Był już kotek gościem raz,
może być i jeż.
Chociaż na grzbiecie
jeżyk kolce ma,
to każde z dzieci
lubi go jak ja.
Jeż, Jesienne, Liście

Wiersz:
„Tu paluszek”

Tu paluszek, tam paluszek,
Kolorowy mam fartuszek.
Tu jest rączka, a tu druga,
A tu oczko do mnie mruga.
Tu jest buźka, tu ząbeczki,
Tu wpadają cukiereczki.
Tu jest nóżka i tu nóżka,
Chodź, zatańczysz jak kaczuszka.
Please follow and like us: