Założenia dydaktyczno-wychowawcze Czerwiec

 

Nasze cele i założenia na Czerwiec
 • Weźmiemy udział w Olimpiadzie sportowej
 • Będziemy ćwiczyć naszą kulturę osobistą oraz wdrażać się do kulturalnego zachowywania się wobec siebie- nabywanie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów
 • Rozwijanie wyobraźni oraz pamięci logicznej, mechanicznej podczas zajęć i zabaw
 • Wdrażanie dzieci do poprawnego formułowania myśli i wypowiedzi
 • Utrwalenie nazw części ciała człowieka
 • Rozwijanie umiejętności szybkiego zatrzymania się na sygnał słuchowy
 • Rozwijanie inwencji i wyobraźni ruchowej
 • Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej oraz -wyrabianie płynności ruchów oraz usprawnianie ogólnej koordynacji ruchów i kontroli nad własnym ciałem.
 • Zapoznanie z właściwościami piasku
 • Rozwijanie umiejętności logicznego wyciągania wniosków dotyczących podanego problemu
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi
 • Utrwalenie znajomości figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt
 • Rozwijanie umiejętności logicznego wypowiadania się na podany temat
 • Rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia rytmu, tempa i pamięci muzycznej
 • Kształcenie umiejętności słuchania innych oraz wdrażanie do szanowania praw innych w zabawie
 • Zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu
 • Zapoznanie dzieci z właściwościami mydła i zasadą powstawania baniek mydlanych
 • Rozwijanie zainteresowana konstrukcyjnych – doskonalenie w posługiwaniu się pojęciami przestrzennymi
 • Rozwijanie wrażliwości na barwę oraz rozwijanie zmysłu plastyczno – konstrukcyjnego
 • Kształcenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów według określonej cechy
 • Utrwalenie nazw pojazdów poruszających się po naszych drogach oraz dowiemy sie jakie znaczenie mają środki transportu w życiu człowieka
 • Opowiemy sobie o tym co należy robić, aby być bezpiecznym- uświadomienie dzieciom niebezpiecznych sytuacji i sposobu postępowania w obliczu zagrożeń
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku w różnych środowiskach przyrodniczych: góry, morze, rzeka, wieś
 • Zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się różnymi środkami lokomocji
 • Rozwijanie umiejętności nazywania dźwięków dochodzących z otoczenia

 

Wiersz

„Mój tata”

Anna Surowiec

Tata jest niezbędny,

każde dziecko wie,

że razem z tatą

fajnie bawić się.

Mój tata – to tata z marzeń,

jest duży i silny i świat mi pokaże.

Piosenka ,,Tato, już lato”
Tato, już lato,
będziemy znów jeść lody,
tato, już lato,
kup bilet do przygody,
tato, już lato,
będziemy boso chodzić,
tato, już lato
już brodę zgolić czas.
Gdy ciepły dzień
to nawet leń
na spacer chciałby iść,
już pora wstać i pobiec w świat
a tata jeszcze śpi,
chcę lody jeść, na drzewo wejść
i z góry patrzyć w dół,
zeskoczyć w piach i chociaż raz
przeskoczyć z tatą rów.
Tato, już lato
będziemy znów jeść lody,
tato, już lato,
kup bilet do przygody,
tato, już lato,
będziemy boso chodzić,
tato, już lato,
już brodę zgolić czas.

 

Please follow and like us: