Święto Niepodległości

Dziś, w przeddzień Święta Niepodległości wzięliśmy udział w uroczystym apelu. Przypomnieliśmy sobie prawidłową postawę podczas śpiewania hymnu i o godzinie 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy. Powiedzieliśmy także patriotyczny wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”.

 

       

         

Please follow and like us: