Siejemy i sadzimy

Dzieci z Grupy IV posiały kwiatki w donicach i zasadziły bratki w ogrodzie przedszkolnym.

Please follow and like us: