LISTOPAD -zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

  1. W dalszym ciągu doskonalimy słuch fonematyczny ( wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie)
  2. Rozwijamy logiczne myślenie i uogólnianie
  3. Wyrabiamy umiejętność podporządkowania ruchu rytmowi muzyki
  4. Doskonalimy umiejętność rozpoznawania poznanych liter ( o, m, a , i ,e, t)
  5. Kształtujemy postawę szacunku wobec symboli narodowych
  6. Zachęcanie do uważnego słuchania czytanego utworu i skupienia uwagi w czasie zajęć
  7. Udział w projekcie edukacyjnym ”Opowiem Wam o Polsce”
  8. Poznamy litery: D, d, Y, y, L, l, K, k( pisane i drukowane)
  9. Utrwalimy poznane cyfry( 1, 2, 3, 4 , 5) oraz poznamy cyfrę 0
  10. Bierzemy udział w lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez pracowników Biblioteki Miejskiej w Luboniu

 

 

 

Piosenka

„Deszcz”

 

Deszcz pada dziś od rana

Już zmoczył cały świat

Deszcz lubią wszystkie drzewa

I nawet mały kwiat

R: Kap, kap, plum, plum, kap, kap

Plum, plum x 2

Deszczowa brzmi muzyka

Kap, kap, plum, plum, kap, kap,

Plum, plum x2

Za chmurą znika słońce

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz

„Listopad”

Pan Listopad  idzie do nas

Worek duży trzyma

Płaszcz podarty, buty stare

Oraz groźna mina

– Co nam niesiesz Listopadzie?

– Deszcz i ciemne chmury

Wiatr co liście kolorowe

Podnosi do góry

Chłody z rana i wieczorem,

Coraz krótsze dni

Oraz jeża, który w liściach

Zagrzebany śpi

 

Please follow and like us: