Główne założenia wychowawczo- dydaktyczne na listopad

1.Będziemy rozpoznawać i  nazywać niektóre symbole narodowe.

2.Przypomnimy sobie informacje o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią.

3.Będziemy doskonalić umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami.

4.Utrwalimy pojęcia: duży- mały.

5.Poznamy różne sposoby ekspresji muzycznej.

6.Utrwalimy nazwy części ciała.

7.Będziemy doskonalić umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli.

8.Będziemy rozwijać wrażliwość sensoryczną.

,,Kółko małe- kółko duże”

Kółko małe, kółko duże,

Plecy proste, ręce w górze.

Skłoń się w prawo, skłoń się w lewo,

Tak się w lesie chwieje drzewo.

Kółko małe, kółko duże,

Głowa prosto, ręce w górze.

Takie skrzydła ptaki mają,

Pokażemy, jak fruwają.

Kółko małe, kółko duże,

Głowa prosto, ręce w górze.

Tak się drzewa kołysały,

A tak dzieci prosto stały.

Już skończyła się zabawa.

Maszerujmy :lewa- prawa.

Już nie jestem żadnym ptakiem,

Tylko małym przedszkolakiem.

,,Dom nasz Polska”   A. Bernat, B. Kolago

1.Dom, rodzina i przedszkole-

to Ojczyzna moja mała.

Dalej jest Ojczyzna duża ,

ukochana Polska cała.

Ref. Czy to miasto,

czy to wioska ,

dom nasz ma na imię Polska! (x2)

2.Tutaj wiodą dróżki polne.

Tutaj parki z alejkami.

Tutaj domki, tu wieżowce-

jedno słońce nad głowami!

Ref. Czy to miasto…

3.Biel i czerwień ,dobrze wiemy

to są barwy narodowe.

A Ojczyzny naszej godło?

To jest piękny biały Orzeł!

Ref. Czy to miasto…

4.Nad wioskami, nad miastami

fruną nuty z piosenkami.

Czy to tak śpiewają ptaki?

Nie, nie nie ! To przedszkolaki!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us: