Założenia wychowawczo-dydaktyczne na luty

• Rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy, kształtowanie opiekuńczego stosunku do nich, przestrzeganie zasad właściwego dokarmiania ich w tej porze roku,
• Obserwowanie przyrody nieożywionej zimą, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami, przeżyciami – charakterystyczne cechy tej pory roku, zmiany pogodowe, zjawiska atmosferyczne, działalność człowieka z nią związana (zabawy, sporty),
• Pojmowanie różnic występujących między ludźmi na świecie: kolor skóry, zwyczaje, kultura oraz folklor, a równocześnie dostrzeganie podobieństw między nimi: taka sama budowa ciała, potrzeby, pragnienia, podobne zajęcia domowe i zabawy,
• Znajomość zwierząt arktycznych, ich wyglądu, trybu życia, cech ułatwiających im przystosowanie się do otoczenia,
• Poznanie liter „b, s” małych i wielkich, drukowanych i pisanych, usprawnienie techniki czytania sylabowego i całościowego, pisania po śladzie i samodzielnie,
• Aktywizowanie mowy i myślenia podczas tworzenia krótkich opowiadań, zdań do obrazków, tytułów,
• Sprawne posługiwanie się nazwami podstawowych figur geometrycznych płaskich: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt oraz brył: sześcian, kula.

 

PIOSENKA – Eskimosek

 

To jest mały Eskimosek.
Ma czerwony z mrozu nosek.
Ma kubraczek z futra foki,
co mu mocno grzeje boki.
Ma kubraczek z futra foki,
co mu mocno grzeje boki.

Szyła mama go synkowi,
kiedy tata ryby łowił.
Jest kubraczek z futra foki,
co mu mocno grzeje boki.
Jest kubraczek z futra foki,
co mu mocno grzeje boki.

 

WIERSZYK – Lubią zimę dzieci

Taka zima jest wesoła,
gdy jest biało dookoła.
Gdy ślizgawka lodem świecie,
taką zimę lubią dzieci!

Wtedy lepią z kul bałwanki
wszystkie z bloku koleżanki.
Na ślizgawkach się ślizgają
i na punkty w śnieżki grają.

Nawet mamy i ich córki
mkną na sankach z wielkiej górki.
Można gonić się bez ścisku
na zamarzniętym lodowisku.

Zjazd na nartach – coś dla hartu,
więc szykujmy się do startu.
I wołajmy hu, hu, ha!
Zima wcale nie jest zła.
(Krystyna Jurga)

założenia dydaktyczno-wychowawczo na luty

• Rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy, kształtowanie opiekuńczego stosunku do nich, przestrzeganie zasad właściwego dokarmiania ich w tej porze roku,
• Obserwowanie przyrody nieożywionej zimą, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami, przeżyciami – charakterystyczne cechy tej pory roku, zmiany pogodowe, zjawiska atmosferyczne, działalność człowieka z nią związana (zabawy, sporty),
• Pojmowanie różnic występujących między ludźmi na świecie: kolor skóry, zwyczaje, kultura oraz folklor, a równocześnie dostrzeganie podobieństw między nimi: taka sama budowa ciała, potrzeby, pragnienia, podobne zajęcia domowe i zabawy,
• Znajomość zwierząt arktycznych, ich wyglądu, trybu życia, cech ułatwiających im przystosowanie się do otoczenia,
• Poznanie liter „b, s” małych i wielkich, drukowanych i pisanych, usprawnienie techniki czytania sylabowego i całościowego, pisania po śladzie i samodzielnie,
• Aktywizowanie mowy i myślenia podczas tworzenia krótkich opowiadań, zdań do obrazków, tytułów,
• Sprawne posługiwanie się nazwami podstawowych figur geometrycznych płaskich: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt oraz brył: sześcian, kula.

PIOSENKA – Eskimosek

To jest mały Eskimosek.
Ma czerwony z mrozu nosek.
Ma kubraczek z futra foki,
co mu mocno grzeje boki.
Ma kubraczek z futra foki,
co mu mocno grzeje boki.
Szyła mama go synkowi,
kiedy tata ryby łowił.
Jest kubraczek z futra foki,
co mu mocno grzeje boki.
Jest kubraczek z futra foki,
co mu mocno grzeje boki.

WIERSZYK – Lubią zimę dzieci

Taka zima jest wesoła,
gdy jest biało dookoła.
Gdy ślizgawka lodem świecie,
taką zimę lubią dzieci!
Wtedy lepią z kul bałwanki
wszystkie z bloku koleżanki.
Na ślizgawkach się ślizgają
i na punkty w śnieżki grają.
Nawet mamy i ich córki
mkną na sankach z wielkiej górki.
Można gonić się bez ścisku
na zamarzniętym lodowisku.
Zjazd na nartach – coś dla hartu,
więc szykujmy się do startu.
I wołajmy hu, hu, ha!
Zima wcale nie jest zła.
(Krystyna Jurga)

  1. Rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe.
  2. Rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;
  3. Wprowadzenie cyfr 5, 6; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–6 i znaku =.
  4. Rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.
  5. Rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Choinka piękna jak las” – zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką.
  6. Kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu, kolędowania.
  7. Stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie.
  8. Rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej.
  9. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.
  10. Rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób własnoręcznie wykonanym prezentem.

Choinko piękna jak las

Stała pod śniegiem panna zielona
Nikt prócz zająca nie kochał jej
Nadeszły święta i przyszła do nas
Pachnący gościu, prosimy wejdź!

Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!

Jak długo zechcesz, z nami pozostań,
niech pachnie tobą domowy kąt.
Wieszając jabłka na twych gałązkach
życzymy wszystkim Wesołych Świąt.

Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!