ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE STYCZEŃ 2023

W  STYCZNIU:

 • poznamy wybrane zwyczaje związane z żegnaniem Starego Roku i witaniem Nowego Roku
 • utrwalimy nazwy dni tygodnia
 • nazwiemy pory roku i przyporządkujemy im kolor, dostrzeżemy różnice w porach roku
 • poznamy czynności wykonywane w dzień i w nocy, dostrzeżemy rytm w następowaniu po sobie dnia i nocy
 • będziemy nazywać członków naszej rodziny, wskazywać cechy charakteryzujące dzieci i osoby starsze, poznamy znaczenie słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych
 • przygotujemy się do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • będziemy odnajdywać kształty w przedmiotach wokół nas, rozmawiać o przedmiotach używanych każdego dnia
 • poznamy zasady sportowego zachowania
 • utrwalimy zasady bezpiecznych zabaw zimowych, zagrożenia występujące podczas zabaw na lodzie i śniegu, ale też dostrzeżemy korzyści dla organizmu wynikające z zabaw na świeżym powietrzu
 • poznamy nazwy olimpijskich sportów zimowych
 • poznamy przyczyny przeziębienia, jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku
 • będziemy określać cechy przedmiotów za pomocą przymiotników
 • uszeregujemy elementy od najmniejszego do największego
 • poznamy znaczenie słowa „karnawał, przebranie, ubranie, konfetti, serpentyna”, utrwalimy nazwy kolorów

5 – latki

 • poznamy litery: l, L, u, U, s, S,b,B
 • będziemy rozwijać słuch fonematyczny
 • poznamy cyfry: 7, 8, 9, 0 – będziemy kształtować pojęcie liczby w aspekcie kardynalnym, porządkowym i graficznym

PIOSENKA p.t. „JESTEM  ZŁOTĄ  RYBKĄ”

Jestem złotą rybką dla babci i dziadka.

Spełniam ich życzenia, bo to sprawa łatwa.

Ref. Na, na, na, na, na , na, na, na, na.

Spełniam ich życzenia, bo to sprawa łatwa.

Dam im gwiazdkę z nieba na małym obrazku.

Zrobię czary mary, by nabrała blasku.

Ref. Na, na, na, na, na , na, na, na, na.

Zrobię czary mary, by nabrała blasku.

Potem ich zabiorę na spacer do lasu.

Bo na nudę ze mną nigdy nie ma czasu.

Ref. Na, na, na, na, na , na, na, na, na.

Bo na nudę ze mną nigdy nie ma czasu.

 

WIERSZ p.t. BABCI I DZIADKOWI”

 Dzisiaj wszyscy jesteśmy radośni.

Witamy w Przedszkolu miłych gości!

Babcie i Dziadkowie, bliscy, wyjątkowi.

Mocno serca biją wnuczce i wnukowi.

To dla Was te nasze odświętne kreacje.

Dla Was wierszyki, piosenki, dekoracje.

Życzymy Wam tylko najlepszych rzeczy.

Kochamy Was mocno, nikt nie zaprzeczy.

 

Please follow and like us: