ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE MAJ 2022

W  MAJU:

  • rozwiniemy zainteresowania bajkami używając nazewnictwa związanego z postaciami bajkowymi, postaramy się zrozumieć, że świat fikcji nie jest tożsamy ze światem realnym
  • dowiemy się, co to jest biblioteka, poznamy zasady zachowania się w niej, rozwiniemy postawę odpowiedzialności za książki
  • utrwalimy znajomość kształtów i nazw figur geometrycznych
  • rozwiniemy umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę, uświadomimy sobie istnienie cech wspólnych przedmiotów
  • postaramy się nazwać członków bliższej i dalszej rodziny, odczuwać radość z przebywania z nimi
  • przygotujemy prezenty dla rodziców, tworząc więź emocjonalną z rodziną
  • będziemy nazywać części ciała kształtując świadomość siebie
  • powtórzymy i utrwalimy nazwy dni tygodnia
  • będziemy definiować i dzielić elementy na zbiory, utrwalimy pojęcie „zbiór”

WIERSZ p.t. „MOJA  RODZINA”

Piękny uśmiech, dobre serce;
wszystko umie zrobić sama.
Kocha mnie najbardziej w świecie.
To jest właśnie moja mama!
Zawsze chętnie mi pomagasz,
kiedy jesteś obok, tato.
Z Tobą czuję się bezpiecznie.
Kocham Ciebie właśnie za to!
Dom to miejsce wyjątkowe.
Może być na końcu świata!
Najważniejsza jest rodzina,
czyli mama, ja i tata!

 PIOSENKA p.t. „TRALALA  DLA  MAMY  I  TATY”

Moja mama jest kochana, moja mama wszystko wie.

Kiedy do mnie się uśmiecha, tak zaśpiewam jej.

Tra ,la, la, tram, pam, pam!

Najpiękniejszą  mamę mam!

Tra, la, la, tram, pam, pam!

Zaraz mamie buzi dam!

W domu, w sklepie, na spacerze, z moim tatą nie jest źle.

Gdy prowadzi mnie za rękę, to uśmiecham się.

 Tra ,la, la, tram, pam, pam!

Wspaniałego tatę mam!

Tra, la, la, tram, pam, pam!

Mamie, tacie  buzi dam!