ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE KWIECIEŃ 2023

W  KWIETNIU:

 • poznamy wybrane tradycje związane z Wielkanocą, postaramy się zrozumieć wartości, jakie niesie kultywowanie tradycji
 • rozwiniemy wiedzę na temat działania gospodarstwa wiejskiego, pracy gospodarza, rolnika
 • utrwalimy nazwy zwierząt gospodarskich oraz budynków w których mieszkają
 • poznamy i utrwalimy nazwy młodych zwierząt hodowlanych
 • będziemy kształtować zachowania proekologiczne, poznamy pojęcia: ekolog, ekologia, będziemy dbać o najbliższe otoczenie, kształtować nawyk sprzątania
 • poszerzymy wiedzę na temat kolorów śmietników i surowców, które należy do nich wrzucać, będziemy pamiętać o segregowaniu śmieci, poznamy słowo: recykling
 • poznamy odnawialne źródła energii
 • poznamy sposoby oszczędzania wody
 • przypomnimy sobie wygląd i nazwy wiosennych kwiatów
 • poznamy mieszkańców wiosennej łąki
 • poznamy nazwy i sposób użycia przyrządów służących do mierzenia, będziemy określać odległość za pomocą słów: bliżej, dalej, posługiwać się pojęciami wysoko, nisko
 • poszerzymy wiedzę na temat sposobów wzywania pomocy w razie nagłych wypadków
 • poznamy pracę policjanta, strażaka, lekarza
 • utrwalimy numery alarmowe

       5 – latki:

 • poznamy litery: f, F, ł, Ł
 • utrwalimy umiejętność przeliczania i tworzenia zbiorów

 

 

WIERSZ p.t. „WIELKANOC”

Święcone jajeczko, śliczna malowanka!

Śpiewam sobie, skaczę sobie od samego ranka.

Wesoły dzień nastał, zadźwięczały dzwony!

Kołem, kołem boróweczki, jak wianek zielony.

 

 

PIOSENKA p.t. „WIOSENNY KRAKOWIAK”

Na zielonej łące skaczą dwa zające.

Żabki im wtórują, głośno przytupują.

Ref. Dwa zające wokół krzaczka tańczą sobie krakowiaczka.

Pięta, palec, palec, pięta, tańczy żabka uśmiechnięta.

Słychać śpiew kukułki, bzyczą żółte pszczółki.

Wietrzyk im wtóruje, cicho podmuchuje.

Ref. Ku, ku, bzyk, bzyk, wokół krzaczka grają dziś krakowiaczka.

Obrót w lewo, obrót w prawo, psotny wietrzyk tańczy żwawo.

Tańczą dwa motylki i nie tracą chwilki.

Bociek im wtóruje, pięknie dziś tańcuje.

Ref. Dwa motyle wokół krzaczka tańczą sobie krakowiaczka.

Skacze bociek wąską dróżką, raźno przytupuje nóżką.

 

Please follow and like us: